پنج شنبه 5 خرداد 1401
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

دفتر مرکزی
تلفن 02166125044
آدرس میدان ولیعصر(عج)، نبش سینما قدس، کوچه مینو، پلاک 132