امیر الیاسوند:دبیر قرآن و عربی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق
سابقه خدمت: 33 سال در مناطق تهران و اسلام شهر
مربی پرورشی و مدرس دینی و عربی و قرآن
کارشناس راهنمایی اداره کل شهرستان های استان تهران
   اسماعیل انصاری فر: دبیر زبان خارجه
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زبان انگلیسی
سابقه خدمت: 19 سال خدمت در مدارس برتر تهران
تدریس در مدارس پژوهش - دانش دولتی و ....
تدریس در دانشکاه آزاد اسلامی و دانشگاه علمی کاربردی


   علی کلانتری: دبیر ادبیات
مدرک تحصیلی: کارشناسی ادبیات
سابقه خدمت: 33 سال در مدارس منطقه سه تهران


   سعید تجدد: دبیر علوم
   علیرضا علوی : فن آوری + خوشنویسی
   
کامیار رزاقی : تفکر و سبک زندگی
   حسین شمس : مدرس تربیت بدنی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سابقه خدمت: 16 سال
دارای مدرک مربیگری D  آسیا در رشته فوتبال
 
 عزت الله طاهری: دبیر جغرافیا و تاریخ
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس جغرافیای سیاسی
سابقه خدمت: 25 سال در مدارس برتر تهران -کرمانشاه و همدان

   محمد علی مولایی: هنر
سوابق کاری: مدرس اریگامی در انجمن اریگامی ایران
مدرس خلاقیت در سازمان دانش آموزی منطقه 3