تماس با ما

آدرس ایمیل مجتمع آموزشی پسرانه پژوهش:  pazhouhesh3@gmail.com

آدرس : پاسداران خ ناطق نوری  دشتستان هفتم پ 37 

 کد پستی:  1947845951

تلفن دبستان : 22883125 - 22883124 - 22883126
تلفن دبیرستان دوره اول: 22850024
تلفن دبیرستان دوره دوم: 22844686 - 22858100 -        فکس   22870584
مکان جغرافیایی :
در سیستم LatLon:
طول جغرافیایی: 51.45188347647
عرض جغرافیایی: 35.75973069334
در سیستم UTM:
محور افقی: 540850.5
محور عمودی: 3957393.75