سبد خرید (0)
سبد خرید خالی است!
پرتال داوطلبی
شنبه 5 آذر 1401
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسیرای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی
دیوان عالی کشور درباره اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور امروز سه شنبه – 26 مهر ماه – با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه بررسی پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص استنباط متفاوت شعب دوم و سی و هشتم دیوان عالی کشور از بند پ ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در دستور کار قرار داشت.

قضات پیرامون این موضوع که درخواست اعاده دارسی در ماده مذکور قائم به شخص دادستان است یا خیر و اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی به بحث و بررسی پرداختند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، پس از استماع نظرات قضات، در ارتباط با مبحث مطرح شده در جلسه اظهار کرد: استدلالات قضات محترم را شنیدم و از آن نهایت استفاده را بردم، ضمن آگاهی از کثرت و فشار کار در مجموعه قضایی، وظیفه خود می‌دانم به سهم خویش، از تلاش‏‌های جهادگونه همکاران تشکر کنم.

وی در ادامه رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور را در خصوص اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی را قابل تأیید دانست و گفت: طبق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری، معاون دادستان و دادیار در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد و منظور در اینجا تمام اختیارات نیست بلکه تنها در اموری که از طرف دادستان بر آنها محول می‌شود.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در برخی از استانها که کارها گسترده است، دادستان‎های ما در امور ارجاع و حقوق عامه وظایفی را به معاون خود تفویض کرده‌اند، اختیار دادستان در تفویض امور محوله به معاون و یا دادیار یک امر کلی است، لذا رأی شعبه دوم در صورت احراز با این قید که اختیار دادستان به معاون تفویض شده است، صحیح است.

در نهایت اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل و بیان استدلالات حقوقی خود پیرامون موضوع، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور را مبنی بر “اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی”  صائب دانسته و از مجموع  127نفر حاضرین در جلسه،  76 نفر رأی موافق بر این موضوع دادند.
روابط عمومی دیوان عالی کشور

زمان ویرایش خبر: سه شنبه 26 مهر 1401

تعداد بازدید خبر: 68